Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Mọi người hãy giúp DÂN OAN đưa các việc bị áp bức bất công, vi pham pháp luật của cán bộ chính quyền đến Thủ tướng :

Thủ tướng sẽ họp trực tuyến về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
5:18 PM, 20/04/2012
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhất trí đề nghị của Thanh tra Chính phủ về chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng triển khai thực hiện.
Được biết, theo kế hoạch, Hội nghị trực tuyến về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ được tổ chức vào đầu tháng 5 tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hội nghị này.
Ở Trung ương, thành phần tham dự hội nghị sẽ gồm: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch Nước, các Ủy ban của Quốc hội: Kinh tế, Pháp luật, Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Ở địa phương, thành phần tham dự gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch (phụ trách công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo) UBND các tỉnh, thành phố, Chánh Thanh tra, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Công an và Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành phố; có thể mời một số Sở, ngành và UBND huyện, thành phần cụ thể do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định.