Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Lời tuyên bố của các công dân Tự Do: chúng ta là Tự Do

Loi TB CCDTD r5 by hcthuanChúng ta là Đoàn Văn Vươn
Tự do cho Đoàn Văn Vươn là Tự do cho chúng ta.


Thánh lễ Công Lý & Hòa Bình nhà thờ Kỳ Đồng 31/03/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét