Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Blogger Huỳnh Công Thuận tạm ngưng blog này

Blogger Huỳnh Công Thuận xin thông báo: Tạm ngưng blog này, xin đến các địa chỉ sau:

Blogger:
http://huynhcongthuan.blogspot.com/

Facebook:
https://www.facebook.com/hcthuan

2 SV Sài Gòn, Nguyễn Nữ Phương Dung (Miu Mạnh Mẽ) và Nguyễn Thảo Chi (Mss Sapphire) đại diện mạng lưới blogger Việt Nam đến LHQ trao ‪#‎tuyenbo258‬ đòi quyền làm người, ngày thứ 2 5/8 trở về trong sự chào đón chúc mừng của bạn bè:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét